Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) Geni C677T Polimorfizminin Diyabetik Nefroopati İle Yatkınlığının Araştırılması


Güler H. İ. , Bayramoğlu A.(Executive), Korkmaz M. Ç. , Bayramoğlu G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2016
  • End Date: February 2019