Çevresel açıdan zararlı sülfürlü maden atıklarının macun dolgu olarak yeraltına depolanması ve macun dolgunun fiziksel, kimyasal, mineralojik özelliklerinin ve duraylılığının kısa ve uzun dönemde incelenmesi


ERÇIKDI B.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2006 - 2008

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: April 2006
  • End Date: April 2008