Pehlivantaşı Merkez Rize Heyelanının Jeoteknik Açıdan İncelenmesi ve Güvenli Şev Tasarımının Yapılması


ERSOY H. (Executive), KARAHAN M., FIRAT ERSOY A., SÜNNETCİ M. O., KUL YAHŞİ B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: October 2019