Düzenli Depolama Alanları için Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi


Babacan A. E., Yıldırım V.(Executive), Sayıl N. L., Karslı H., Ersoy H., Uzun B., et al.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2015 - 2017

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: November 2017