Doğu Karadeniz Havzası Heyelan Taşkın Afet Risk Azaltma Çalışmaları Kapsamında Mekansal Veri Altyapısı ve Veri Kalitesinin Arttırılması


ERSOY H. (Executive), FIRAT ERSOY A., ÇAN T., TEKİN S., KAYA A., KILIÇASLAN C. H., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2022
  • End Date: Continues