Sülfür İçeriği Yüksek Atıklardan Hazırlanan Çimentolu Macun Dolgunun Su Kalitesine Etkisinin Statik ve Kinetik Testlerle Araştırılması


ERÇIKDI B. (Executive) , CİHANGİR F. , DEVECİ H. , KOÇ E.

TUBITAK Project, Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: Continues
  • End Date: Continues