Magnetohidrodinamik MHD Stokes Akışın Karşılıklı Sınır Elemanları Metodu DRBEM ile Nümerik Çözümü


Şenel P. , Tezer M.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2015
  • End Date: December 2015