Beşikdüzü Biliş Şenliği: Eğlenerek Bilim


Erbay M.

TUBITAK Project, 2021 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2021
  • End Date: October 2021

Project Abstract

Bilim Şenliğimiz, Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 4007 Bilim Şenlikleri Programı kapsamında gerçekleştirilecek. Projemizin genel amacı, bilimsel bilginin katılımcılara ulaştırılması, bilimin toplumda yaygınlaştırılması ve bilim ve teknolojinin etkinlikler yoluyla topluma aktarılmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu amacımızı gerçekleştirmek için stratejimiz katılımcıların bilim kültürünü eğlenerek benimsemelerini sağlamak olarak düşünülmüş ve etkinlikler bu açıdan seçilerek oluşturulmuştur. Amacımızı gerçekleştirmedeki ana hedefimiz ilçemiz ve komşu ilçelerdeki öğrencilerin ve ikamet eden insanların il merkezine nazaran daha kolay ulaşabileceği ve bilimle tanışabileceği bir şenlik gerçekleştirmektir. Bütün bu etkinlikler sayesinde farklı yaş grubu ve eğitim seviyesindeki tüm katılımcıları bilimle buluşturmuş olacağız.

Katılımcıların yaparak-yaşayarak ve eğlenerek faaliyetlere katılabileceği bilim şenliğinde her yaş kesimine hitap edecek etkinlikler içinde bazı etkinlikler spesifik olarak belirli yaş grubu veya eğitim seviyesine hitap etse de yediden yetmişe tüm katılımcıların ilgiyle takip edeceği ve katılacağı etkinlikler bulunmaktadır. Etkinliklerin bir çoğu kişilerin birebir katılabileceği atölyeler şeklinde olacakken, bununla birlikte gösteri deneyler, öğretici yarışmalar ve teknolojik araçların tanıtımı ve kullanımı şeklinde gerçekleştirilecek etkinlikler de yer alacak. Etkinliklerde okul öncesi çocuklar için, eğlenerek hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirebileceği ve teknolojiyi daha yakından tanıyabilecekleri arttırılmış gerçeklik ve biyomimikri gibi atölyelerin yanı sıra, ilkokul çocukları için de planetaryum gösterimi ve oyunlaştırılmış statik elektrik deneyleri gibi hem eğlendirici hem de öğretici etkinlikler bulunmaktadır. Ayrıyeten ortaokul ve lise öğrencileri için de bilgi işlemsel düşünme yeteneklerini arttıracak farklı kodlama atölyeleri ile birlikte ilgi çekici fizik, kimya ve biyoloji deneyleri de yer almaktadır. Mini sumo eğitimi, lazer CNC kullanımı, elektronik devre oluşturma ve model uçak atölyelerine lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katılabilecektir. Bununla birlikte ames odası, iğne deliği kamerası, teleskop ile gökyüzü gözlemi ve gösteri deneyleri gibi birçok etkinlik katılımcıların tümüne açık olacaktır. Tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek olup, şenlik üç gün boyunca, öğrenci ve sivil olmak üzere toplumun tüm yaş ve eğitim seviyesindeki herkese açık olacaktır.