Yerel Yönetimler için Cbs Tabanlı Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama Modeli


Yıldırım V. (Executive) , Uzun B. (Executive) , Atasoy B. A. , Terzi F. , Memişoğlu T.

Technopark, 2020 - 2020

  • Project Type: Technopark
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: August 2020

Project Abstract

Bu projenin konusu, şehirlerde atıl kalan arazilerin geri kazanımı ve bu arazilerden elde edilecek gelirlerin kamuya yatırım olarak dönüştürülebilmesi için; arazi/mülkiyet/plan üçlemesi üzerinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolojileri kullanılarak, bir model geliştirmek ve bu modelin uygulanabilirliğini ispatlamaktır. Bu süreç, sürdürülebilir arazi yönetimi konsepti için yeni fonksiyonlar içermektedir.