Asit Nötralize Edici Malzemeler Kullanılarak Sülfürlü Atıklardan Duraylı Macun Dolgu Üretiminin Araştırılması


ERÇIKDI B. (Executive) , KESİMAL A. , YILMAZ T. , KÖMÜRLÜ E. , CİHANGİR F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: July 2019