Aktifleştirilmiş Yüksek Fırın Cürufunun Farklı Inceliğe Sahip Sülfürlü Maden Atıklardan Hazırlanan Macun Dolguda Çimentoya Alternatif Bağlayıcı Olarak Kullanılması Ve Performans Özelliklerinin Araştırılması


ERÇIKDI B. , DEVECİ H. , CİHANGİR F. , KESİMAL A. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: January 2015