aroA ve aroC mutant Yersinia ruckeri ve Vibrio anguillarum’un canlı aşı olarak kullanılması


ALTINOK İ. (Executive), ÇAPKIN E.

TUBITAK Project, 2010 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2010
  • End Date: April 2014