Nano-parçacık takviyeli Zn-Al esaslı nano-kompozit malzemelerin geliştirilmesi, içyapı-mekanik ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi


TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2014
  • End Date: January 2016