Ebelerin Empati Eğitim Alma Durumuna Göre Annelerin Doğumda Memnuniyet Algılarının İncelenmesi


Aktaş S. (Executive), Yeşilçiçek Çalık K.

TUBITAK Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2013
  • End Date: July 2015