Bazı Yeni Dimetil 4-(4-klorofenil)-2,6-dimetil-1-(3-okso-3-fenil/sübstitüe fenilpropil)-1,4-dihidropiridin-3,5-dikarboksilat Bilesiklerinin Uygun Yöntemlerle Sentezi ve Yapılarının Belirlenmesi


DOĞAN İ. S.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: August 2019