Geç Antik Çağ'da Kurumlar ve Kavramlar


Cinemre İ. T. (Executive) , Pilevneli C., Kaçar T., Akalın K.

Turkish History association, 2021 - 2024

  • Project Type: Turkish History association
  • Begin Date: October 2021
  • End Date: October 2024

Project Abstract

Bu çalışma, Geç Antik Çağ literatüründe geçen teknik ifadelerin Türkçeye kazandırılması ve terimlerin anlamlarının doğru bir şekilde tespit edilerek gelecekte yapılacak olan çalışmalara bir alt yapı oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Bu açıdan III. ve VII. yüzyıllar arasındaki Roma, İran, Süryani, Ermeni ve Gürcü literatüründe geçen unvan ve kurum ifadelerinin siyasi, dini ve hukuki boyutları, anlam değişiklikleri zamanının ruhu bağlamında ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın özgün değeri, ülkemizde son yıllarda gelişmeye başlayan ve büyük oranda Anadolu topraklarını ihtiva eden Geç Antik Çağ tarihi araştırmalarındaki hatalı kullanımların önüne geçerek gerek arkeolojik ve gerekse de tarihi açıdan ortak bir terminoloji oluşturma önerisidir. Çalışmanın yöntemi ve yönetimi genel hatlarıyla siyasi, dini ve hukuk metinlerdeki kurum ve unvanların tespit edilerek zaman içindeki anlam değişiklikleri de göz ardı edilmeden söz konusu ifadelerin sınırlarının belirlenmesi, tespitlerinin yapılması, alfabetik düzene göre sıralanması ve Türkçe karşılıklarının önerilmesi şeklinde olacaktır. Çalışmanın hedeflediği yaygın etki ülkemizde yürütülen Geç Antik Çağ tarihi çalışmalarındaki batı literatürüne olan bağlılığı azaltmak ve sıklıkla hatalı kullanılan teknik ifadelerin doğru bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlama düşüncesidir. Bu düşüncenin, alanında uzman akademisyenlerin katkısıyla hazırlanacak olan bilimsel bir kitap ile desteklenmesi planlanmaktadır. Çalışmanın hedeflenen başarıya ulaşması durumunda Geç Antik Çağ tarihi çalışmalarında ilk defa toplu bir terminoloji çalışması ortaya çıkacak ve bu kılavuz, gelecekte ülkemizde yapılacak olan çalışmalara da yeni bir pencere açacaktır.