Külçe MgB2 Süperiletkenlerinde Akı Çivileme Merkezleri Sayısının Arttırılmasında Karbon Kaynağı Olarak Motor Yağının Kullanılması


SAVAŞKAN B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2014
  • End Date: March 2015