Alüvyal Zeminlerin Konsolidasyon Parametrelerinin Koni Penetrasyon Testi CPT Verileri Yardımıyla Belirlenmesi


ERSOY H. (Executive), SÜNNETCİ M. O., KARAHAN M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: April 2021