beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygılarının yaş, cinsiyet ve spor yapma durumlarına göre incelenmesi


ERASLAN M., ÇALIŞKAN G., BAŞ M.

uluslararası multidisipliner akademik araştırmalar dergisi, vol.2, no.1, pp.48-54, 2015 (Peer-Reviewed Journal)