İnşaat İşlerindeki Korkuluk Uygulamaları Üzerine Değerlendirmeler


TOĞAN V. , BAŞAĞA H. B. , TEMEL B. A.

Yedinci Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2014, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6

Abstract

As it is known, in our country the construction industry still has been the leadership in terms of number of occupational accidents that result in death. One of the main factors causing the deaths due to this occupational accident is to fall the employee for various reasons, especially falling from high places. For the protection of workers from the dangers of this type, fall prevention platforms, barriers, covers, scaffolding, safety nets and airbags that can be implemented as collective protection measures are available. Other collective protection measure which the employer can take against falls from a height of the workers is the securely guardrail applications. In our legislation, in particular in the Occupational Health and Safety Regulations in Construction Works published on the basis of the Occupational Health and Safety, Law No. 6331, the implementation of this securely guardrail prevention is clearly stated with features. Even, in the same regulation, this measure will be used in whereabouts (e.g, at the edges of the flooring, the spaces, i.e., elevators, stairs, chimney etc., forming discontinuities in the floor) is also indicated. However, in practice, in these places, in where it is necessary to use the guardrail, it can be seen that the use of warning strip or bands. For this equipment used for warning and noticeability against the hazards, it is impossible to demonstrate the task that is expected from a guardrail alone. In addition the usage of the warning strip alone, in practice, they are used in conjunction with the appropriate guardrail to increase the noticeability as good applications. In this study, guardrail applications in construction workplaces are evaluated in light of the regulations. As a result, the right and wrong application of the guardrail in the practice has been demonstrated in terms of occupational health and safety.

Bilindiği üzere ülkemizde ölümlü iş kazası sayısı bakımından inşaat sektörü ne yazık ki liderliğini hala korumaktadır. Bu iş kazasından kaynaklı ölümlere yol açan ana faktörlerden biri de çalışanların çeşitli sebeplerden dolayı düşmeleri özellikle de yüksekten düşmeleridir. Bu tür tehlikelerden çalışanların korunması için düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları ve hava yastıkları gibi uygulanabilecek toplu koruma önlemleri bulunmaktadır. İşverenin çalışanların yüksekten düşmelerine karşı alabileceği diğer bir toplu koruma önlemi de güvenli korkuluk uygulamalarıdır. Mevzuatımızda özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa dayalı olarak yayınlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde, bu güvenlikli korkuluk önleminin uygulamasında ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Hatta aynı yönetmelikte bu önlemin nerelerde (örn: betonarme platformların döşeme kenarlarında, döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda (asansör, merdiven, baca vb. boşluklar gibi)) kullanılacağı da belirtilmektedir. Ancak, pratikte korkuluk uygulamalarının kullanılmasının gerektiği bu yerlerde uyarı ve ikaz şeritlerinin kullanıldığı görülebilmektedir. Tehlikelere karşı uyarı ve fark edilebilirlik için kullanılan bu ekipmanların tek başlarına güvenlikli bir korkuluk uygulamasından beklenilen amacı göstermesi mümkün değildir. Pratikte uyarı ve ikaz şeritlerinin tek başlarına kullanılmalarının yanı sıra uygun korkuluk sistemleri üzerine fark edilebilirliği artırmak için korkuluk sistemleri ile birlikte kullanıldığı güzel uygulamalarda söz konusudur. Bu çalışmada, inşaat işyerlerindeki korkuluk uygulamalarının yönetmelikler ışığında değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sonuç olarak, pratikteki korkuluk uygulamalarındaki doğrular ve yanlışlar iş sağlığı ve güvenliği açısından ortaya konulmaktadır.