Tonya-Trabzon yöresi Tersiyer volkanitlerindeki klinopiroksenlerin ve opak mineral kapanımlarının mineralojik özellikleri, KD Türkiye


YAĞCIOĞLU U. C. , Silgu M. A. , ARSLAN M. , Vıcıl M., ABDİOĞLU E. , Yucel C.

45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2010, pp.39-42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-42