Doğu Pontidlerdeki Gümüşhane ve Alucra (Giresun) yöreleri Eosen volkanitlerinin petrojenezi ve jeodinamiğine ilişkin ön bulgular


ARSLAN M., KOLAYLI H., Boztug D., ŞEN C., TEMİZEL İ., ABDİOĞLU E., ...More

I. Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri, Bursa, Turkey, 18 - 21 November 2004, pp.32-0

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32-0
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes