Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi: Kapsamlı bir Yapısal Eşitlik Modellemesi için Ön Çalışma


TURHAN K. , KURT B. , AYDIN KASAP Z. , ÜNSAL S. , MOLLAHASANOĞLU E. , KALAYCI E., ...More

XX. Ulusal ve III. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey