The Karaites in Their Narratives during the Revolts in Şahin Giray’s Era (1777-1783) “We Must Hide again till the Anger Subside”


Çolak D., Derin Paşaoğlu D.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.58, pp.301-324, 2023 (ESCI)