PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ


OKAN T., DEMİR H., BOSTAN S.

International Journal of Economic and Administrative Studies, no.18, pp.237-267, 2017 (Peer-Reviewed Journal)