Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi


KAYA U., DİNÇ E.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.2, 2007 (Peer-Reviewed Journal)