Türkiye ve Şehirlerine Mimarlık Tarihinden Bakmak: Seçilmiş Tez Bibliyografyası


ÜSTÜN DEMİRKAYA F.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.7, no.13, pp.605-658, 2009 (Peer-Reviewed Journal)