Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed'e nispet edilen bir tıp manzumesi hakkında: Manzûme ya da Manzûme fî ilmi t-tıb


Uysal Bozaslan S.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten, no.68, pp.69-112, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.32925/tday.2019.31
  • Title of Journal : Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten
  • Page Numbers: pp.69-112