Results of Ethyl Pyruvate Application in An Experimental Ischemia Reperfusin Model Deneysel iskemi reperfüzyon modelinde etil pirüvat uygulamasının sonuçları


KAKLIKKAYA İ., MENTEŞE Ü., KORAMAZ İ., ALTUN G., MENTEŞE A., ÖZCAN F.

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, vol.18, no.4, pp.310-314, 2010 (Scopus)