Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla En Uygun Katı Atık Bertaraf Sisteminin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği


Balaban Y., Baki B.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.3, pp.183-196, 2010 (Peer-Reviewed Journal)