Aladağ Ofiyoliti (G-Türkiye) Manto Peridotitlerindeki Klinopiroksenlerin Jeokimyası”, Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu


SAKA S. , UYSAL İ. , Seitz M.

Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, 24 - 26 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper