Kıta-içi Volkanik Bir Sistemin Elektriksel Yapısı: Karadağ Stratovolkanı, Orta Anadolu Volkanik Bölgesi (Türkiye)


Creative Commons License

Hacıoğlu Ö. , Başokur A. T. , Koçyiğit A., Arslan H. İ. , Meqbel N.

8. Yer Elektrik Çalıştayı, Trabzon, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.19-23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19-23

Abstract

Karadağ is one of the dormant Quaternary stratovolcanoes of the Central Anatolian Volcanic Province (Turkey). A magnetotelluric (MT) study was performed in order to describe a possible hydrothermal system and reveal whether any melt-bearing magma body could reside beneath the stratovolcano. We acquired broadband MT data in the period range 0.0001-251 s at 124 locations to obtain a three-dimensional electrical resistivity model of the stratovolcano. The resistivity model brings out three low resistivity anomalies, namely (i) a near surface low resistivity zone directly beneath the crater center interpreted to be lacustrine sediments of an extinct crater lake, (ii) a shallow low resistivity zone of probable hydrothermal alteration in the eastern part of the stratovolcano, and (iii) a deep and large zone of low resistivity attributed to a shallow (2-7 km) seated magma reservoir containing silicic crystal mush within the upper crust beneath the volcanic edifice. A resistive surficial layer is consistent with the distribution of the Karadağ adakitic volcanics and pyroclastics, and a resistive basement on the flanks of the stratovolcano also corresponds to Precambrian to Mesozoic high- and medium-grade metamorphic rocks.

Karadağ stratovolkanı Orta Anadolu Volkanik Bölgesi’nin sönmüş Kuaterner volkanlarından biridir. Karadağ stratovolkanının altında olası bir hidrotermal sistemin varlığını ve ergime içeren herhangi bir magmatik zonun var olup olmadığını incelemek amacı ile bir manyetotellürik (MT) çalışma yürütülmüştür. Startovolkanın üç-boyutlu elektriksel özdirenç modelini oluşturmak için 124 farklı noktada geniş bant (0.0001-251 s) MT verisi toplanmıştır. Hesaplanan özdirenç modeli Karadağ stratovolkanının altında, üç farklı düşük elektriksel özdirençli belirtiye işaret etmektedir. Bunlar: (i) stratovolkanın krater merkezinin hemen altında yer alan ve eski bir krater gölüne ait sedimanlarla ilişkilendirilen yüzeye yakın düşük özdirençli bir zon, (ii) stratovolkanın doğusunda yer alan ve büyük olasılıkla hidrotermal alterasyonun neden olduğu sığ-düşük özdirençli bir zon ve (iii) üst kabuğa yerleşmiş (2-7 km) silisce zengin kristal-kısmi olarak ergimiş bir magma rezervuarı ile açıklanan, geniş ve derin bir düşük özdirenç zonu şeklindedir. Yüzeyde geniş bir alana yayılan, yüksek özdirence sahip tabaka Karadağ adakitik volkanik kayaçlarının ve piroklastiklerin yüzey dağılımlarıyla uyumludur. Volkanın uçlarında yer alan yüksek özdirençli taban kaya Prekambriyen-Mezozoik yüksek- ve orta-dereceli metamorfik kayaçlarla ilişkilendirilmiştir.