Makina Tasarımındaki Güncel Gelişmeler ve Gelecekteki Beklentiler


Creative Commons License

Karabacak Y. E., Baş H.

9. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 29 April - 01 May 2023, pp.755-766

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.755-766
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Makine tasarımı, endüstriyel ürünlerin tasarımı, üretimi, kullanımı ve bakımı için
hayati öneme sahip olan kritik bir bilim alanıdır. Son yıllarda bu alanda birçok teknolojik
ilerleme kaydedilmiş ve gelecekte de pek çok yenilik öngörülmektedir. Bu çalışma,
makina tasarımı alanında meydana gelen güncel gelişmeleri ve gelecekteki beklentileri
ele almaktadır. Tasarım sürecinde dijital teknolojilerin kullanımı, mühendislerin işlerini
daha verimli ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlamıştır. Bu teknolojiler, üç boyutlu
(3D) baskı, yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), robotik ve otomasyon gibi alanları
kapsamaktadır. Bu sayede, ürün tasarımı, prototipleme, üretim ve test aşamaları daha
hızlı ve daha az maliyetli hale gelmiştir. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik ve yeşil
teknoloji kavramları da tasarım sürecinde giderek daha önemli faktörler haline gelmeye
başlamıştır. Bu durum, mühendislerin tasarımlarda en az malzeme kullanımı, üretim
süreçlerinde enerji tasarrufu ve atık yönetimi gibi konuları ele almaları gerektiği
anlamına gelmektedir. Gelecekte, tasarım sürecinin daha da dijitalleşeceği ve
tasarımcıların daha fazla işbirliği yapacakları öngörülmektedir. Bu işbirliği, farklı
mühendislik disiplinlerinin bir araya gelerek, ürünlerin daha kompleks tasarımlarının
gerçekleştirilmesine imkân tanıyacaktır. Ayrıca, ürünlerin özelleştirilmesi de daha da
yaygın hale gelecektir. Yapay zeka ve makine öğrenimi, nesnelerin interneti ve akıllı
sensör teknolojisi, makine tasarımı ve üretim sürecinde yeşil teknolojiler, bilgisayar
destekli tasarım ve üretim araçları, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, 3D baskı ve
diğer yeni prototipleme teknikleri, blockchain teknolojisi ve nano-teknoloji gibi alanlar,
gelecekte makine tasarımı sürecini en çok etkileyen ve belirleyen alanlar olacaktır.