İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Acuner T., Atalay M. Ö., Aydemir P.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.4, no.37, pp.121-142, 2022 (Peer-Reviewed Journal)