The usability of old newspaper fibers in the production of biocompositeAtık gazete kağıdı liflerinin biyokompozit üretiminde kullanılabilirliği


Peşman E., Yıldız H. E. , Boran Torun S. , Dönmez Çavdar A.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.44-50, 2022 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17474/artvinofd.1027482
  • Title of Journal : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.44-50

Abstract

Bu çalışmada, polilaktik asidin (PLA) atık gazete kãğıdı lifi (AGKL) ile kullanılabilirliği araştırılmıştır. Mekanik, termal ve optik özellikler açısından incelenmiştir. Plastik kompozitlerin eğilme direnci sonuçları incelendiğinde atık gazete kãğıdı lifi oranının eğilme direncini azalttığı tespit edilmiştir. Plastik kompozitlerin eğilmede elastikiyet modülü, ilave edilen lif miktarı ile artmıştır. Atık gazete kãğıdı ilavesi ile çekme dirençleri azalmıştır. Ortama ilave edilen atık gazete kãğıdı lifi ile termal dayanım daha da azalmıştır. DSC analiz sonuçları incelendiğinde atık gazete kãğıdı lifinin camsı geçiş sıcaklığını 1 ˚C düşürdüğü ve soğumayı yavaşlattığı görülmüştür. FTIR-ATR karakterizasyonu ile PLA ile AGKL’nin karakteristik piklerinin benzer bağ türlerinden dolayı üst üste çakıştığı tespit edilmiştir. PLA geçirgen bir malzeme iken optik özelliklerde AGKL ilavesi ile geçirgenlik azalmıştır. Bu nedenle %10 lif ilave edildiğinde ISO parlaklığı kontrole göre %55' ten %5.15' e düşmüş, lif oranı %30’a çıkarıldığında ise parlaklık %6.07' ye yükselmiştir. Sonuç olarak PLA ve atık gazete kãğıdını birlikte kullanımının olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. AGKL ve PLA'nın diğer termoplastiklere göre birbiriyle çok daha uyumlu ve doğada kolayca parçalanabilen iki bileşen olduğu görülmüştür.