Yeni Bir Kuramsal Raporlama Yaklaşımı Olarak Entegre Raporlama ve Dünyadaki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma


KAYA U., AYGÜN D., YAZAN Ö.

KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.85-101, 2016 (Peer-Reviewed Journal)