Kayaçların Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması: Doğu Pontidler Bazaltları Üzerine Örnek Bir Çalışma


BABACAN A. E., GELİŞLİ K., ERSOY H.

MÜHJEO’2015 ULUSAL MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 03 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes