COVID-19 and Health Workforce Management


Yeşildağ A. Y., Esatoğlu A. E.

in: COVID - 19 Pandemisinde Sağlık Yönetimi, ESATOĞLU AE, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.37-44, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.37-44
  • Editors: ESATOĞLU AE, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic, which shook the paradigms of all sectors, especially health, around the world, brought to light many ongoing problems in health systems and health workforce and led to new gains. In line with the literature, it can be stated that these topics are collected in areas such as mobilizing, distributing, and increasing the capacity of health workers, rapid skills development and training for regional needs, protecting the physical and mental health of health workers who are at the forefront of the fight against the epidemic, and compensation of income loss. Effective management of the health workforce is required for the health system to provide adequate responses on time, improving output, and ensure rational use of resources. In this study, some basic studies and practices that are necessary to ensure effective workforce management during the pandemic process have been examined through the examples of the World and Turkey.

Keywords: COVID-19; health workforce; human resource management; health care management

Dünya genelinde başta sağlık olmak üzere tüm sektörlere ilişkin paradigmaları sarsan koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi sağlık sistemleri ve sağlık işgücü özelinde süregelen birçok sorunu gün yüzüne çıkarmış ve bazı konu başlıklarının özellikle dikkate ele alınmasının gerekliliğine yol açmıştır. Literatür doğrultusunda bu başlıkların sağlık çalışanlarının harekete geçirilmesi, dağıtımı ve kapasitesinin artırılması, bölgesel ihtiyaçlara yönelik hızlı beceri geliştirme ve eğitim, salgınla mücadelede ön planda yer alan sağlık çalışanlarının fiziksel ve zihinsel sağlığının korunması ve gelir kaybının tazmin edilmesi gibi alanlarda toplandığı ifade edilmektedir. Sağlık sisteminin zamanında yeterli yanıtları verebilmesi, çıktıların iyileştirilebilmesi ve rasyonel kaynak kullanımının sağlanabilmesi için sağlık işgücünün etkili yönetilmesi gerekir. Bu çalışmada Pandemi sürecinde etkili işgücü yönetiminin sağlanması için yapılması gerekli temel bazı çalışma ve uygulamalar Dünya ve Türkiye örnekleri üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; sağlık insangücü; insan kaynakları yönetimi; sağlık hizmetleri yönetimi