Obstruktif ikter iyileşmesinde nadir bir olgu, Delta bilirubinemi


Creative Commons License

Eyüboğlu K., Reis M. E., Kodalak T. A., Aktaş A.

22. Ulusal Cerrahi Kongresİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

GRİŞ
Safra yolu obstrüksiyonlarında hiperbilirubinemi oluur. Patoloji ortadan kaldırıldıktan sonra karacier enzimlerinin düzelmesine karın, direkt hiperbilirubinemisi devam eden hastalarda delta bilirubinemi akla gelmelidir.

OLGU
49 ya
ındaki erkek hasta, bir haftadır bulantı-kusma, sarılık, idrar renginde koyulama, gaita renginde açılma, ishal ve kaıntı ikayetiyle acil servise bavurdu. Özgeçmiinde özellik olmayan hasta son bir ayda 10 kg kilo kaybetmi. Bavuruda ALP 282 u/l, GGT 114 u/l, direkt bilirubin 10,06 mg/dl, total bilirubin 18,59 mg/dl, CRP 5 mg/l, CA19-9 231 U/ml, CEA 3,65 μg/l idi.
Hastada Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografiyle (ERCP) distal koledokta 2-3 cm’lik segmentte darlık tespit edildi, sfinkterotomi ve stent uygulandı. Takiplerinde bilirubin de
erlerinde düş olmaması nedeniyle yapılan ikinci ERCP ileminde de darlık görüldü. Sonrasında Manyetik Rezonans Kolanjio Pankreatografi (MRCP) ile kolelitiazis, koledokta genileme, koledok lümeninde ve ana hepatik safra yolunda bir cm çapında multipl talar saptanması nedeniyle operasyon planlandı. Kolesistektomi, koledokotomiyle taş çıkarılması ve koledokoduedonostomi yapıldı. ntraoperatif kolanjiografide taş saptanmadı. Postoperatif dönemde direkt bilirubinde 18,91 mg/dl ve total bilirubinde 38,5 mg/dl deerlerine varan yükselme, kreatinin artıı oldu. Takibinde melena ve hemoglobin düü geliti ve post-operatif 20. güne kadar devam etti. Hemodinamisini bozmadan yavaş ancak ısrarlı ekilde devam etmesi üzerine yapılan endoskopide koledok anastomoz hattında kanama saptandı. Kanamaya 1/10.000’lik adrenalinle skleroterapi yapıldı. Postoperatif bilirubin yükselii 31 gün sürdü. Dirençli hiperbilirubinemi nedeniyle tekrar MRCP ve ERCP yapıldı fakat patolojik bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine hastadaki hiperbilirubinemi sebebinin delta bilirubinemi olabilecei düünüldü. Takibinde kanama bulgusu olmaması, bilirubin deerlerinde gerileme ve akut böbrek hasarında düzelme olan hasta taburcu edildi.

TARTIMA ve SONUÇ
Delta bilirubin konjuge bilirubinin albümine kovalent ba
ğ ile geri dönüsüz balanmasıyla oluur. Glomerüllerden geçemedii için idrar yoluyla veya albumin balı olduu için safraya atılamayan ve toksik olmayan bir bilirubin türüdür. Biyokimya incelemelerinde direkt bilirubin içinde ölçülür. Albüminin yarı ömrünün uzunluuna balı olarak uzun süre direkt bilirubin düzeyi yüksek ölçülebilirken, idrarla atılamaması sebebiyle idrar bilirubini negatif saptanır. Delta bilirubinemi uzun süren kolestaz durumlarında konjuge bilirubinin albümine kovalent balanmasıyla geliir. Israrcı hiperbilirubinemi görülen hastalarda delta bilirubinemi akla getirilmelidir. Genellikle pediatrik yaş grubunda ve safra yollarının anatomik patolojilerine balı gözlemlenir. Ancak yetikinlerde nadiren de olsa sıklıkla biliyer obstruksiyonlarla ilikili olarak bildirilmitir. Tedavi öncelikle obstruksiyonun ortadan kaldırılmasıdır. Hiperbilirubinemiye ramen idrarda bilirubin görülmemesi ayırıcı tanıda önemlidir. Delta bilirubinin toksik olmaması sebebiyle hastalarda genellikle akut böbrek hasarı beklenmez. Nadiren de olsa bizim vakamızda olduu gibi böbrek hasarı gözlenebilmektedir.

Uzun süren hiperbilirubinemi durumunda, obstruksiyon ekarte edilmise delta bilirubinemi akla gelmelidir. Hastaların yakın gözlemle takip edilmesi geliebilecek komplikasyonların önlenebilmesi açısından önerilir.

Keywords: delta bilirubin, kolestaz, sarılık