İhracatta Ülke Çeşitliliğinin Toplam İhracat Ve Hasıla Üzerine Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik Testleri (1980-2007)


DEĞER M. K. , GENÇ M. C.

AKDENİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, pp.66-85, 2010 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : AKDENİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.66-85