AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ UYUMUNUN ÖNÜNDEKİ ENGEL OLARAK ORTAK KARAR ALMA İLKESİ


Soytürk M.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.25, pp.117-132, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Avrupa Birliği’nin (AB) son yıllarda en çok tartışılan konularının başında Birlik’in uluslararası arenadaki pasifliği gelmektedir. Birlik’in içinde bulunduğu pasifliğin sebebi birçok siyasetçiye göre dış ve güvenlik politikaları alanındaki oy birliği ilkesidir. Pasif durumdan sıyrılıp uluslararası arenada belirleyici bir konuma ulaşabilmek için oy birliği ilkesinin geçerli olduğu dış ve güvenlik politikaları alanındaki oylama ilkesinde değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Dış ve güvenlik politikaları alanındaki oylamalarda sadece tek bir üyenin hayır oyu kullanması durumunda dahi alınmak istenilen kararın alınamamasına sebep olabilmektedir. Brexit oylamasından sonra üye sayısı 28’den 27’ye düşen AB, içerisinde üye sayısı kadar da farklı ulusal çıkarlar barındırmaktadır. Üye ülkelerin ulusal çıkarlarını etkileyen birçok farklı etkenler olması kendisini Birlik’in dış ve güvenlik politikalarında arzulanan doğrultuda karar alınamamasında göstermektedir. Uluslararası arenada aktif bir şekilde yer alabilme arzusunda olan birçok AB’li siyasetçi Birlik içerisinde henüz arzuladıkları oylama ilkesindeki değişikliği gerçekleştirmiş değiller.