Olasılık Kipliğinin Eski Anadolu Türkçesindeki Görünümü


Seçkin P.

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.19, pp.223-238, 2016 (Peer-Reviewed Journal)