Zihinde ve Sanal Mekanda Mahremiyet Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma


Elmalı Şen D., Yetim E., Öztürk E.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.21, no.3, pp.875-891, 2019 (Peer-Reviewed Journal)