THE UNANIMITY PRINCIPLE AS A BARRIER IN THE INTEGRATION PROCESS OF THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY


SOYTÜRK M.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.25, pp.117-132, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Although the European Union (EU)’s Common Foreign and Security Policy (CFSP) is extremely important to the Union, it is one of the slowest and most difficult areas of Union harmonization. The most important reason for the slow harmonization in the CFSP areas is the unanimity principle that prevails there. For this reason, this principle has been criticized by many EU politicians in recent years and they claim that the voting principle should be changed as in some other areas. This study aims to draw attention to how the voting principle, which is extremely important for the EU, can represent an obstacle to EU harmonisation. For this reason, the development process of the CFSP from its beginnings to the present has been examined and an attempt has been made to highlight the importance of the subject by analyzing the votes taken in this process. To this end, an attempt was made to draw a conclusion by analyzing press releases shared by the EU, statements by politicians and secondary literature sources.
Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Dış ve Güvenlik Politikaları (ODGP), Birlik için son derece önemli olmasına rağmen Birlik uyumunun en yavaş ve en zor alanlarındandır. ODGP alanlarında uyumun yavaş olmasındaki en önemli sebep bu alanlardaki geçerli olan oy birliği ilkesidir. Bundan dolayıdır ki son yıllarda birçok AB’li siyasetçiler tarafından bu ilke eleştirilmekte ve diğer bazı alanlardaki gibi oylama ilkesi değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Çalışmada AB için son derece önemli bir alandaki oylama ilkesinin AB uyumunun önünde nasıl bir engel teşkil edebildiğine dikkat çekilmek istenmiştir. Bu nedenle ODGP’nin başlangıcından günümüze kadarki gelişim süreci incelenmiş ve bu süreçteki oylamalar analiz edilerek konunun ehemmiyeti üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda kaynak olarak AB’nin çeşitli kurumları tarafından paylaşılan basın açıklamaları, siyasetçilerin vermiş oldukları beyanatlar ile ikincil literatür kaynakları taranarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.