Anlama ve Anlatma Sürecinde Kip ve Kiplik


Seçkin P.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, no.7, pp.7-16, 2014 (Peer-Reviewed Journal)