Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)Çerçevesinde Çevresel Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi


KAYA U., AKDENİZ F.

Global Journal of Economics and Business Studies, no.9, pp.9-38, 2016 (Peer-Reviewed Journal)