Dezavantajlı Gruplara Sağlık Hizmeti Sunumu ve Etik


KELEŞ Ş.

Ankara Tabip Odası - Etik ve İyi Hekimlik Uygulamaları Güz Okulu, Ankara, Turkey, 21 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No