SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA


BOSTAN S., TEHCİ A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.26, pp.181-194, 2020 (Peer-Reviewed Journal)