Benign sebeple yapılan tiroidektomi sonrası cilt altında ektopik tiroid dokusu gelişimi


Creative Commons License

Reis M. E., Eyüboğlu K., Kodalak T. A., Tayar S., Çalık A.

22. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Tiroid bezine yönelik yapılan giriimsel ilemler sonrasında cilt altına doku ekilmesi nadiren de olsa görülmektedir. Bu durum daha çok tiroid maligniteleri ile alakalı olarak tespit edilmitir. Sunulan olguda foliküler hastalık nedeniyle tiroid sol lobektomi yapılan hastada takipte cilt altında nodüler tiroid dokusu tespit edildi.

30 yaş kadın hasta cilt altında ele gelen ve hastada estetik kaygı oluturan nodüller nedeniyle bavurdu. Fizik muayenede Kocher insizyonu ve insizyon altında trakea solunda ele gelen iki adet nodüler lezyon tespit edildi (ekil-1). Hastanın öyküsünde beş yıl önce tiroid sol lobda 3 cm nodül olması ve hastanın endemik bölgede olması nedeniyle yapılmış tiroid sol lobektomi mevcuttu. Patoloji sonucu nodüler kolloidal guatr (folikülonodüler hastalık) raporlandı.

Hastaya yapılan laboratuvar incelemesinde tiroid fonksiyon testi normaldi. USG’de insizyon skarı altında solda cilt altında 8x10mm ve 7x4 mm nodüler tarzda mikrokalsifikasyon içermeyen rekürren normal tiroid dokusu ile uyumlu dokular tespit edildi. Hasta istei üzerine lezyonlara yönelik genel anestezi altında eksziyon yapıldı. Hasta sonraki gün taburcu edildi. Patoloji sonucunda çıkarılan lezyonlar tiroid dokusu olarak raporlandı (ekil-2). Hastanın takibinde ek sorun çıkmadı, yeni lezyon tespit edilmedi.

Literatürde özellikle malignite nedeniyle yapılan cerrahi sonrası cilt altına ekim bildirilmiken, benign cerrahi sonrası bildirilen olgular çok enderdir.

Tiroid dokusu yapılan giriimsel ilemler sonrası cilt altına yerleebilmekte, orada boyut olarak büyüyüp fonksiyon kazabilmektedir. Malignite dılandıı sürece tespit edilen lezyonların cerrahi olarak çıkarılması yeterli olacaktır.

Keywords: cilt altı nodül, tiroid dokusu ekimi, folikülonoduler hastalık