Sağlık Teknolojisi Değerlendirmelerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanımı: Bibliyometrik Bir Analiz


Sevim F.

Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi , vol.3, no.2, pp.117-130, 2023 (Peer-Reviewed Journal)